Kde je největší čurbes? (nepořádek)
V politice
 
31%
Na skládce
 
21%
U mě na stole
 
17%
Ve škole o přestávce
 
19%
V mém pokojíku
 
13%
zpět