Kde je největší čurbes? (nepořádek)
V politice
 
34%
Na skládce
 
19%
U mě na stole
 
14%
Ve škole o přestávce
 
18%
V mém pokojíku
 
15%
zpět