Sv. Vincenc, patron Charity, 27. září
Narodil se rok 1581 v malé vesnici Ranquines v jihozápadní Francii. Po vysvěcení na kněze (1600) pokračoval ve studiu teologie a církevního práva, později působil v Paříži a od roku 1617 jako farář venkovské farnosti v lyonské diecézi. Tehdy začal organizovat svépomocnou péči o chudé zakládáním charitativních bratrstev a s několika horlivými kněžími konat lidové misie. V roce 1625 založil misionářskou kongregaci lazaristů (se sídlem u kostela sv. Lazara v Paříži), jejímž hlavním posláním bylo vzdělávání kandidátů kněžství. K zajištění trvalé péče o chudé a nemocné založil spolu se sv. Luiso de Marillac základy kongregace „Dcer křesťanské lásky" - vincentek(1633). Zemřel 27. září 1660 v převorství sv. Lazara v Paříži, proto má v tento den svátek. V roce 1737 byl prohlášen za svatého a roku 1885 za patrona křesťanského charitního díla. Je zajímavé, že při francouzské revoluci ničila lůza všechny církevní památky, pouze jeho sochy zůstaly stát.

Ostatní patroni na ...Víte, že...

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně píše svěcenou křídou na dveře příbytků znamení K+M+B. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky Nejsvětější Trojici tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

 

 

 

Ráda bych všem, kteří to ještě nezaregistrovali, oznámila, že při knihovně vznikla skupinka zvaná SSM. V překladu - SKUPINA STŘELENÝCH MATEK. Je to proto, že chceme dělat pro děti i dospěláky hodně akcí a sama bych to už fakt nezvládala. A věřte, že pro vás chystáme úžasné věci i nadále. Ve spolupráci s vámi, děcka, s hasiči, obecním úřadem, školou i hospodou. Tak si držme palce.