Knihovna se nachází v 1. patře Domu služeb.

 

Vznik první  knihovny je pravděpodobně datován do roku 1868, kdy byl v

Brumovicích ustanoven čtenářský spolek Svornost.

 

Ze vzpomínek a vyprávění nejstarších obyvatel naší obce víme, že u nás byly knihovny dokonce tři. Jedna v Sokolovně, v Modlitebně a ve škole. Tyto knihovny získávaly tituly tak, že jim knihy byly předány jako dar. Movitější lidé si knihu koupili, přečetli a poté darovali knihovně, aby mohli číst i ostatní. Ještě dříve však tímto altruistickým způsobem pracovaly čistě soukromé knihovničky místních nadšených čtenářek.

Od roku 1937, kdy na zdejší škole začal působit jako učitel p. Alois Strýček, převzal funkci knihovníka. Knihovna byla umístěna vedle dnešní třídy pro prvňáčky. Zde byly asi čtyři či pět starých trojdílných skříní, které obsahovaly písemné poklady...Pan učitel měl k sobě dva, tři pomocníky, kteří mu pomáhali při půjčování knih, a ty zařazovali – knihy byly vedeny podle přírůstkových čísel. Za půjčení se platil asi 30-ti halířový poplatek. Knížky byly zabaleny v modrém papírovém obalu, který na světle brzy zfialověl. Vzpomínáte?

V prosinci r. 1965 byly knihy přemístěny do budovy Hasičské zbrojnice, kde zůstaly až do roku 1973.

 

Po panu, již řediteli, Strýčkovi převzala vedení knihovny paní Růžena Galousková ( asi od r. 1974).

 

Další stěhování jenom na chvilku se uskutečnilo koncem r. 1990 do Domu služeb. To již vede knihovnu na dlouhá léta Renata Zítková .Již v lednu 1991 se knížky opět přesouvají do budovy ZŠ do přízemí do prostor bývalé školní kuchyně a jídelny.. Pár let poté, v r. 1996, proběhla velkorysá přestavba této knihovny přístavbou dřevěného patra se schodištěm, jež byla ukončena  16. ledna 1997.  Takto knihovna fungovala velmi efektivně, protože blízko dětem, až do 26. ledna 2007, kdy jsou slavnostně otevřeny zcela nové prostory knihovny v horním patře Domu služeb. Knížky jsou opět přestěhovány a snad definitivně je jim dán dostatečný, světlý a suchý prostor. Ještě během r. 2009 se do knihoven zavádí digitalizace a knížky se začínají ukládat pomocí nového počítačového programu.

17.září 2009 přebírá knihovnu Ing. Jana Charvátová a dává jí další novou tvář – je pořízen Internet, další elektronická vybavení, hry pro děti.

Od 3. března 2014 se knihovnicí stává Eva Brunnerová,která vedla knihovnu velmi dobře a pořádala spoustu akcí pro děti. Bohužel, v červnu roku 2020 zemřela.

Od 1.7.2020 vede knihovnu Libuše Milušková.

 

Zatím se mi nepodařilo sehnat více a přesnějších informací, ale budu shánět dále a snad se mi postupně podaří odhalit trošku více z historie našeho "knihovnictví".

 

 

 

                   
 

Děkujeme

všem dárcům a sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají na provoz knihovny nebo na pořádané akce, zejména firmám

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

KOVO Staněk, s.r.o.

Agrofarma Brumovice

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.