V knihovně jsou nové knihy, přijďte si vybrat !!!!

 

Mayes   : Toskánsko na každý den

Pavlowská:  Čmelák

Jacobs: Kavárna u Aděla

Wágnerová: Sidonie Nádherná

Kornerová: Druhý břeh

Kornerová: Třetí přístav

Grmolec: Jošt

Devátá: Džungle v kuchyni

Kermel: Knihkupectví na bylinkovém náměstí

Matocha: Prašina

Lenormang: Případy soudce Ti

Šlachta: Třicet let pod přísahou

Češka: Oprávněná vražda

Kornerová: Děkuji sestřičko

Kornerová: Císařská vyhlídka

Caplin: Kavárna v Kodani

Blake: Život zn. HYGGE

 

 

A DALŠÍ KNIHY Z VÝMĚNNÉHO FONDU 

 

 

 

 

 Prosím čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy delší dobu, aby je vrátili co nejdříve,děkuji

 

 

 

                        UPOZORNĚNÍ   !!!                         

    VSTUP DO KNIHOVNY JE MOŽNÝ POUZE S ROUŠKAMI 

NEBO ŠÁTKEM  !!! 

 

Vzhledem k mimořádné zdravotní situaci, prosím dodržujte všechna nařízení a buďte ohleduplní !!!

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je knihovna do odvolání   uzavřena !!!!!


Hebrejská jména

 

jsou u nás užívána nejen náboženská, známá z bible, ale také jména světská. Jsou jednoduchá, složená i větná.
Bylo zjištěno, že u starší i mladší generace jsou jména hebrejského původu velmi oblíbená a celkově zaujímají první pozici.
U mladší generace jsou hebrejská jména stále velmi oblíbena, tento fakt lze připsat jejich stálé módnosti a oblibě. Nejčastěji se objevují jména Zuzana a Matěj, poté Eva, Aneta, Jana, Daniela, Rebeka, Hana, Jitka a jméno Eliška u dívek. U chlapců Šimon, Daniel, Jan, David, Matyáš, Tadeáš, Michal a jméno Tomáš.

 


Jména řeckého původu

U nás užívaná jsou původem složená (patřila původem svobodným Řekům) i jednoduchá, která patřila převážně otrokům.
Jména řeckého původu se u mladší generace nacházejí za jmény hebrejskými a latinskými, tedy na třetí pozici. Nejčastěji se objevuje jméno Tereza,Ondřej a Filip. Málo se vyskytují jména Nikola, Jiřina, Anastázie, Petr, Denis, Sebastián a také jméno Polina.
U starší generace se jména řeckého původu umístila na druhé pozici. U dívek jsou nejvíce zastoupenými jmény Tereza, Veronika, Kristýna. Nejvíce zastoupeným chlapeckým jménem je jméno Jiří, u dívek Petra a Kateřina. Jména Nikola, Elena, Andrea, Petr, Kryštof, Ondřej se vyskytují velmi málo.

Jména latinského původu

Tato jména u nás užívaná k nám pronikla spolu s křesťanstvím jako jména církevní.
U mladší generace jsou jména latinského původu na druhé pozici, za jmény hebrejskými. Nejčastějším chlapeckým jménem je Lukáš. Nejčastějším dívčím jménem je Klára Další jména latinského původu jsou Pavlína, Natálie, Olívia, Viktorie, Nela. Jméno Nela je zařazeno do jmen původem latinských díky jménu Kornélie. Dále jména Sabina, Silvie, z chlapeckých jmen Marek, Martin a Dominik.


U starší generace se latinská jména objevují za jmény hebrejskými a řeckými.
Nejčastějším dívčím jménem je jméno Lucie. Dalšími jmény, která se objevují, jsou Markéta a Pavlína, jméno Dominika je méně časté. Velké obliby se v této generaci těšilo jméno Martin, Martina, Diana, Sabina a chlapecké Pavel.

Jména slovanského původu

Jména slovanského původu jsou u mladší generace zastoupena opravdu pouze ojediněle. A to pouze u chlapců. Jsou zaznamenána jména Radek, Vojtěch a Václav.
Tento fakt je přikládán tomu, že jména slovanského původu nejsou v takové oblibě. Častěji jsou užívána jména hebrejského, latinského a řeckého původu.
Jediný případ slovanského jména u dívek je Radka ,další jsou jen jména chlapecká, Dušan, Štěpán, Vojtěch a Radek.


Jména germánského původu

Tato jména jsou u obou generací zastoupena nejméně. Jsou tedy spíše vzácná. Je zajímavé, že u obou generací byla zjištěná jména pouze dívčí.
U mladší generace se objevují jména Iveta,Karolína a Alice.
U starší generace je tomu také tak. Opět se vyskytují pouze dívčí jména Ema, Adéla a Karolína. Podíl na oblibě těchto jmen je nízký.


Ostatní jména

První je jméno Oleg. Je to ruské jméno skandinávského původu. Dnes se užívá opravdu ojediněle. Bylo časté po roce 1945.

Dalším jménem je Aleš, je to původní staročeská domácká podoba jména Alexej.

Jméno Monika, je uváděno jako jméno nejasného původu a významu. Vykládá se buď z řečtiny, nebo z latiny.

Jméno Šárka, které patři dívce ze starší generace, je popisováno jako české jméno (známé z Dívčí války), převzaté z názvu stejnojmenného údolí u Prahy.