OFELIE

Nedostanete-li se do knihovny, můžete si počíst alespoň tady.

 

 

 Přátelé, malí i velcí, děkuju za příspěvky do ankety.

Přidávám anketu novou, patří sem tedy výsledky té poslední. Moc děkuju za reakce, zdá se, že vás to baví stejně jako mě.

Z první otázky vyplývá, že jste všichni slušní lidé, protože jste po oslavách Silvestra skončili téměř všichni v pořádku a slušně doma v posteli. Knížky čtete především proto, že vás to fakt baví a taky proto, že si doplňujete slovní zásobu. Bezva!

A pohádky? Překvapivě nejvíc hlasů dostali tátové!! Žeby i proto, že u toho dokážou dělat i blbiny...?

.

Na otázku "Co se vám vybaví, když se řekne knihovna" odpovídaly evidentně především děti, protože nejvíc kliknutí bylo na odpověď "čtenářák", což je skvělá zpráva. Pokec, pohoda, čaj a teplo jsou na stejné  úrovni. Pocta pro mě. Děcka, díky!!!!!! (hlasovalo 200 lidí)

 

Na otázku, zda čtete aktuality na tomto webu, odpovědělo nejvíc čtenářů, že jsou zde poprvé. Skvělá zpráva! Jenom pár lidí mě poslalo do háje - ale tu možnost ve své odpovědi měli...

 

Ve výrocích, které vás nejvíc oslovily, bezkonkurečně zvítězil tento : Kdo mlčí, nemusí vždy souhlasit. Možná jen někdy nemá chuť diskutovat s idioty. ( zřejmě má mnoho lidí opravdu bohaté zkušenosti).

 

 

 

  

 

 

Vracejte knížky včas, jinak vás čeká takovýto trest :

 

 

OBRÁZEK : vyhruzka.jpg1_.jpg

 

      Děkuji za Vaši spolupráci při anketě na téma oblíbenosti vlastních jmen. No, výsledky jsou spíše optimistické, rodičům laje jen velmi málo respondentů. A pro ty, kteří jsou opravdu nespokojeni, přikládám něco jmen, nad kterými by si mohli opravdu zoufat....

 

Neobvyklá a vtipná jména/příjmení ze starých matrik

Antonín Celerín, mistr soukenický
Daniel Hop, syn mistra kovářského
Ignác Bulka, nádeník
Rudolf Hnis, advokátní písař
Emerentiana Bělochová, dcera kováře
Marie Majdalena Matějčková, dcera účetního hospodářské záložny
Vincencie Fremundová, dcera mistra bednářského
Václav Protiva, mistr cihlářský
Stanislav Masojídek, dohlížitel v továrně
Emil Uchytil, hraběcí lesní
Ignác Trefil, mistr pekařský
Fridolín Valentin, hraběcí pojezdný
Ambrož Hinz, pekař
Regina Ingeduldová, industriální učitelka
Jordán Klaus, zámečník
Lambert Pazderník, úředník
Celestina Janská, dcera měšťana
František Dráždil, mlynářský v Mlynářovicích
Snoubenci Petr Tichý a Marie Studená
Juliána Julie Marešová, dcera měšťana
Kvidona Švejdová, dcera poručíka
Vavřinec Koza, domkář
Ignác Kopejtko, hajný
František Nalezený, čeledín
Martin Otec, syn Josefa Otce
Matěj Bříško, čeledín
Václav Vyžral, tesař
Malvína Jůblová, dcera domkáře
Mansvet Serapion Kobližka, syn patentálního invalidy
Julia Nessý, dcera mistra truhlářského (bratr Petr Celestin Nessý)
Tomáš Picálek, domkář
Sidonia Paulina Aloisia Mašková, dcera c. k. kancelisty u okresního ouřadu
Flavia Čermáková, dcera mistra krejčovského
Jan Čepičán, nádeník
Jan Oujiří, pololáník
Vincenc Kostohryz, nádeník
Jan Bezpalec, provaznický tovaryš
Jan Punčochář, domkář
Cyril Metoděj Štěpka, syn zedníka
Peregrin Ondr, pachtýř hospody
Arnošta Marie Maličká, dcera kloboučníka (bratr Julius Karel Maličký)
Vojtěch Vrátný, nádeník
Jan Kvasitel, tesař
Melichar Kobrč, syn řezníka
Konstantin Šimák, syn lékaře
Jindřich Bedřich František Fáber, syn knížecího důchodního
Charlotte Philumena Hedviga Fáberová, dcera knížecího důchodního
Sofie Marie Emanuela Pašková, dcera obchodníka
Valburga Koukolová, dcera vrchnostenského zahradníka
Vojtěch Podojil, rolník
Karel Hospodářský, nádeník
Karel Špatný, šafář
Konrád Pudil, knížecí zahradník
Emilián Janek, domkář
Klotilda Porcalová, dcera nájemníka statku

 

 

 


Hebrejská jména

 

jsou u nás užívána nejen náboženská, známá z bible, ale také jména světská. Jsou jednoduchá, složená i větná.
Bylo zjištěno, že u starší i mladší generace jsou jména hebrejského původu velmi oblíbená a celkově zaujímají první pozici.
U mladší generace jsou hebrejská jména stále velmi oblíbena, tento fakt lze připsat jejich stálé módnosti a oblibě. Nejčastěji se objevují jména Zuzana a Matěj, poté Eva, Aneta, Jana, Daniela, Rebeka, Hana, Jitka a jméno Eliška u dívek. U chlapců Šimon, Daniel, Jan, David, Matyáš, Tadeáš, Michal a jméno Tomáš.

 


Jména řeckého původu

U nás užívaná jsou původem složená (patřila původem svobodným Řekům) i jednoduchá, která patřila převážně otrokům.
Jména řeckého původu se u mladší generace nacházejí za jmény hebrejskými a latinskými, tedy na třetí pozici. Nejčastěji se objevuje jméno Tereza,Ondřej a Filip. Málo se vyskytují jména Nikola, Jiřina, Anastázie, Petr, Denis, Sebastián a také jméno Polina.
U starší generace se jména řeckého původu umístila na druhé pozici. U dívek jsou nejvíce zastoupenými jmény Tereza, Veronika, Kristýna. Nejvíce zastoupeným chlapeckým jménem je jméno Jiří, u dívek Petra a Kateřina. Jména Nikola, Elena, Andrea, Petr, Kryštof, Ondřej se vyskytují velmi málo.

Jména latinského původu

Tato jména u nás užívaná k nám pronikla spolu s křesťanstvím jako jména církevní.
U mladší generace jsou jména latinského původu na druhé pozici, za jmény hebrejskými. Nejčastějším chlapeckým jménem je Lukáš. Nejčastějším dívčím jménem je Klára Další jména latinského původu jsou Pavlína, Natálie, Olívia, Viktorie, Nela. Jméno Nela je zařazeno do jmen původem latinských díky jménu Kornélie. Dále jména Sabina, Silvie, z chlapeckých jmen Marek, Martin a Dominik.


U starší generace se latinská jména objevují za jmény hebrejskými a řeckými.
Nejčastějším dívčím jménem je jméno Lucie. Dalšími jmény, která se objevují, jsou Markéta a Pavlína, jméno Dominika je méně časté. Velké obliby se v této generaci těšilo jméno Martin, Martina, Diana, Sabina a chlapecké Pavel.

Jména slovanského původu

Jména slovanského původu jsou u mladší generace zastoupena opravdu pouze ojediněle. A to pouze u chlapců. Jsou zaznamenána jména Radek, Vojtěch a Václav.
Tento fakt je přikládán tomu, že jména slovanského původu nejsou v takové oblibě. Častěji jsou užívána jména hebrejského, latinského a řeckého původu.
Jediný případ slovanského jména u dívek je Radka ,další jsou jen jména chlapecká, Dušan, Štěpán, Vojtěch a Radek.


Jména germánského původu

Tato jména jsou u obou generací zastoupena nejméně. Jsou tedy spíše vzácná. Je zajímavé, že u obou generací byla zjištěná jména pouze dívčí.
U mladší generace se objevují jména Iveta,Karolína a Alice.
U starší generace je tomu také tak. Opět se vyskytují pouze dívčí jména Ema, Adéla a Karolína. Podíl na oblibě těchto jmen je nízký.


Ostatní jména

První je jméno Oleg. Je to ruské jméno skandinávského původu. Dnes se užívá opravdu ojediněle. Bylo časté po roce 1945.

Dalším jménem je Aleš, je to původní staročeská domácká podoba jména Alexej.

Jméno Monika, je uváděno jako jméno nejasného původu a významu. Vykládá se buď z řečtiny, nebo z latiny.

Jméno Šárka, které patři dívce ze starší generace, je popisováno jako české jméno (známé z Dívčí války), převzaté z názvu stejnojmenného údolí u Prahy.