Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 Výpůjční služba

Přístup na Internet

 

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.